Szerda reggel ezt tudjuk:

Bevezetésük előtt másfél órával jelentek meg a Magyar Közlönyben a szerdán nulla órától életbelépő intézkedések, amik december 11-ig érvényesek.

Ezek a következők:

 • Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.
 • Minden gyülekezés tilos.
 • Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz szállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
 • Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.
 • A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
 • Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.
 • A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
 • Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
 • A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.
 • A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.
 • Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határontúli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.
 • Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak.
 • Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
 • Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.
 • Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.
 • A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Maszkviselés

A maszkviselés minden, hatodik életévét betöltött személy számára kötelező a tömegközlekedési eszközökön, a 10 ezer főnél nagyobb település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve sporttevékenység során, a parkokban és a zöldterületeken.

Ugyancsak kötelező az orrot és szájad elfedő maszkot hordani az üzletekben vásárlás és munkavégzés során, a bevásárlóközpontok területén (kivéve irodák, sportolásra szolgáló és üzemi helyiségek), a tömegközlekedési eszközök várótermeiben, vendéglátó üzletekben, postákon, közigazgatási szervek ügyfélfogadó tereiben.

Kötelező maszkot viselni az egészségügyi intézményekben, kórtermekben azonban az ápoltaknak nem kell maszkot feltenni. A szociális intézményekben az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint maszkot kell viselni, a dolgozóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor szintén kötelező a maszk, ahogy akkor is, ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban vannak.

Kijárási tilalom

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Kivételt képez, ha valaki egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal, munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, és fordítva, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából  tartózkodik közterületen. Mindezt viszont okirattal szükséges igazolni, amit a közbiztonságért felelős miniszter a kormány hivatalos honlapján fog közzétenni.

Gyülekezés

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, ugyanakkor a közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység, így a futás, gyaloglás, kerékpározás gyakorlása megengedett.

Tilos lesz továbbá a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda is a nem versenyszerűen sportolók számára.

Rendezvények

Egyáltalán nem lehet rendezvényt tartani, ebbe beletartozik a kulturális esemény, a koncert, a sportesemény, a magánrendezvény és a karácsonyi vásár is.

A vallási közösségek szertartása ugyanakkor nem minősül rendezvénynek, erről a vallási közösség maga dönthet.

Sportrendezvényeken nézők nem lehetnek, zárt kapuk mögött kell megtartani a meccseket.

Temetéseket maximum 50 fő vehet részt, a házzaságkötésnél pedig kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók,

a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen.

Vendéglátó üzletek

A vendéglátó üzletekben csak a foglalkoztatottak tartózkodhatnak tartósan, azonban az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig más is bent lehet.

Ezt a szabályt munkahelyi éttermek és büfék, szálláshelyen található, a szállásvendéget kiszolgáló éttermek és bárok, köznevelési intézmény, illetve egészségügyi intézmény menzája és büféje esetén nem kell alkalmazni.

Üzletek

Az ott dolgozók kivételével este 7 óra és reggel 5 óra között tilos üzletben, lottózóban és nemzeti dohányboltban tartózkodni és ezeket zárva kell tartani. Ugyanakkor a gyógyszertárak és a benzinkutak nyitva lehetnek éjszaka is. A közlöny megjegyzi, hogy a vendéglátó üzlet nem minősül üzletnek.

Szálláshelyek

A szálláshelyeken az ott dolgozók, illetve az üzleti, gazdasági és oktatási tevékenység céljából érkezők tartózkodhatnak. Ugyanakkor a katonák, a rendvédelmi szervek tagjai szolgálati feladat ellátása közben, illetve a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek, valamint a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak, a többiek számára viszont tilos. Szintén tilalom alá esnek az állatkertek, a vadasparkok, a játszóházak, a jégpályák, a múzeumok, közművelődési intézmények, színházak, mozik.

Oktatás

A felsőoktatási intézményekben digitális oktatás lép életbe. A kollégiumok és diákotthonok hallgatók általi látogatásának rendjéről a felsőoktatási intézmények rektorai döntenek.

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.

A gyerekek testhőmérsékletét továbbra is mérni fogják, akinek meghaladja a tisztifőorvos által meghatározott mértéket a testhője, azt a többi gyermektől illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt tájékoztatni kell.

A szülők továbbra sem mehetnek be az iskolákba.

Csomagküldés

A vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján a csomagküldő szolgáltatás folytatása lehetséges.

A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatók továbbra is végezhetik a munkájukat.

Büntetés

A rendeletben meghatározott védelmi intézkedések betartatását a rendőrség és a Magyar Honvédség együtt ellenőrzi.

Ha a hatóságok kötelezettség megszegéséről szereznek tudomást, 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, de akár 1 évre is ideiglenesen bezárathatják. Kötelezettségszegésnek minősül, ha éjszaka nyitva lesz egy bolt, kinyit egy szabadidős létesítmény, vagy túl sokan vesznek részt egy esküvőn.

A rendőrség egyszerre alkalmazhatja a pénzbírságot és a bezáratást, sőt, egy nap több egymást követő ellenőrzés során is bírságolhat.

Akkor azonban nem lehet megbüntetni szervezőt vagy az üzemeltetőt, ha az a jogsértő személyt, például olyat, aki nem visel maszkot, felszólította távozásra és a rendőrséget is értesítette.